Show simple item record

Automatic Searching of Instruction Extensions for Application Processors

dc.contributor.advisorMasařík, Karelcs
dc.contributor.authorČeška, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:39:15Z
dc.date.available2018-10-21T21:39:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationČEŠKA, M. Automatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54833
dc.description.abstractTato práce se zabývá procesem automatického vyhledávání instrukčních rozšíření u aplikačně-specifických procesorů. K tomuto procesu je použito mírně upraveného algoritmu ISEGEN. Nejdříve jsou popsány veškeré důležité pojmy týkající se tohoto procesu včetně vybraného algoritmu ISEGEN. Následuje podrobný popis implementace celého procesu do jazyka C++.  Nakonec je výsledný program zhodnocen na základě urychlení vykonávání vstupních programů na daném aplikačním procesoru při použití vyhledaných instrukčních rozšíření.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the process of automatic searching of instruction-set extensions for application-specific instruction-set processors. This process uses slightly edited ISEGEN algorithm. At first, all important terms including this algorithm are described. Then there is a detailed description of implementation of whole process in C++ programming language. At last, newly created program is considered as useful or useless based on speed-up of processor at performing of input program using found extensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectISEcs
dc.subjectrozšíření instrukční sadycs
dc.subjectISEGENcs
dc.subjectprofilovánícs
dc.subjectLLVM IRcs
dc.subjectISEen
dc.subjectinstruction set extensionen
dc.subjectISEGENen
dc.subjectprofilingen
dc.subjectLLVM IRen
dc.titleAutomatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorůcs
dc.title.alternativeAutomatic Searching of Instruction Extensions for Application Processorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79485en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:02:53en
sync.item.modts2020.06.23 08:40:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřoustek, Jakubcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: V textu bylo zvoleno 11 iterací algoritmu, min. 4 uzly pro selekci, konstanty pro násobení atd. Proč byly konstanty voleny právě takto? Máte představu, jakým způsobem budou jednotlivá rozšíření začleněna do instrukční sady procesoru? Bude i toto automatizováno? Jde na této úrovni predikovat plocha, spotřeba a výpočetní čas těchto rozšíření?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record