Show simple item record

Simulator of Fire Spreading Based on Cellular Automata

dc.contributor.advisorŽák, Jakubcs
dc.contributor.authorDaniš, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:39:16Z
dc.date.available2018-06-13cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDANIŠ, D. Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54856
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru lesního požáru založeného na celulárních automatech. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen s problematikou celulárních automatů. Následně bude popsán model na predikci chování lesního požáru a výpočty jednotlivých parametrů a koeficientů modelu. Praktická část obsahuje popis architektury simulátoru a klíčových aspektů jeho implementace. Důraz je kladen také na experimenty se simulátorem a následné ověření jeho validity. Výsledkem práce je simulátor, grafická aplikace, použitelná na predikci šíření lesního požáru v různých podmínkách.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design and implementation of forest fire simulator based on cellular automaton. Text of the thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part the reader will be acknowledged with the domain of cellular automaton. Consequently, the model for the prediction of forest fire behavior will be described and the calculations for various parameters and particular coefficients of this model will be presented. Practical part of the thesis contains description of simulator architecture as well as key aspects of its implementation. Moreover, the emphasis is being placed on experiments with simulator and consecutive testing of its validity. The results of the thesis are: simulator, graphical application usable for the purposes of forest fire spreading prediction in different conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectcelulární automatcs
dc.subjectbunečný automatcs
dc.subjectsimulátorcs
dc.subjectlesní požárcs
dc.subjectšíření požárucs
dc.subjectchování požárucs
dc.subjectcellular automatonen
dc.subjectsimulatoren
dc.subjectforest fireen
dc.subjectspread of fireen
dc.subjectfire behavioren
dc.titleSimulátor šíření požárů založený na celulárních automatechcs
dc.title.alternativeSimulator of Fire Spreading Based on Cellular Automataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:18cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:02:55en
sync.item.modts2020.06.23 08:48:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSamek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Na stránce 14 označujete koeficient "hořlavosti buňky (a,b)" symbolem R(a,b). O kousek dále tento symbol R(a,b) používáte pro "rychlost šíření požáru v buňce". Jsou tyto dva koeficienty ekvivalentní, případně jaký je jejich vztah a jaké by mělo být jejich správné označení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record