Show simple item record

Simulation of Cooperation of Agents in Jason Environment

dc.contributor.advisorKrál, Jiřícs
dc.contributor.authorKříž, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:08Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:08Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, J. Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54884
dc.description.abstractPráce se zabývá tvorbou simulátoru multiagentního systému, ve kterém agenti spolupracují. Čtenář se nejprve seznámí se základy agentních systémů, jejich tvorbou a modelováním. V práci je popsán návrh prostředí, v němž se budou agenti pohybovat, a úlohy, jakou budou řešit. Dále je navrženo a implementováno chování tří režimů inteligence racionálních BDI agentů, s různou úrovní spolupráce - bez spolupráce, mírná spolupráce a komplexní spolupráce. Celý systém je realizován ve frameworku Jason a rozsáhle otestován. Na základě simulačních experimentů je vyhodnoceno chování a porovnána účinnost jednotlivých režimů inteligence. Dosažené výsledky dokazují převahu týmu, ve kterém agenti více spolupracují.cs
dc.description.abstractThis work deals with creation of simulator of multi-agent system in which agents cooperate. Reader is introduced to basics of agent systems, their creating and modeling. Design of environment in which agents exist and task they solve is described in this work. There are designed and implemented three levels of racional BDI inteligence of agents with different level of cooperation - without cooperation, weak cooperation and complex cooperation. Whole system is implemented in Jason framework and extensively tested. Behavior of agents is analyzed and levels of intelligence are compared based on simulation experiments. Achieved results prove dominance of team in which agents cooperate more.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmultiagentní systémcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectJasoncs
dc.subjectAgentSpeakcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectBDI agentcs
dc.subjectmulti-agent systemen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectJasonen
dc.subjectAgentSpeaken
dc.subjectsimulationen
dc.subjectcooperationen
dc.subjectBDI agenten
dc.titleSimulace spolupráce agentů v prostředí Jasoncs
dc.title.alternativeSimulation of Cooperation of Agents in Jason Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:25cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:46en
sync.item.modts2020.06.23 10:05:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Na začátku práce mluvíte o simulacích systémů. Jaké systémy by bylo možno simulovat Vámi vytvořeným dílem, nebo nějakým jeho rozšířením? Dalo by se nějak formálněji zapsat, jak a na základě čeho se agenti rozhodují?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record