Show simple item record

Comparision of Seam Forge and Spring Roo Tools

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorNavláčil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:09Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:09Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNAVLÁČIL, O. Srovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54914
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je porovnat nástroje pro rapidní vývoj Spring Roo a JBoss Forge na tvorbě vzorových aplikací, které budou poté nasazeny na aplikační server JBoss AS. Práce v první části popisuje vývoj platformy Java EE, nástrojů a frameworků pro rapidní vývoj internetových aplikací obecně, důvod potřeby těchto nástrojů pro platformu Java EE. Ve druhé části je popsána tvorba jednoduchých aplikací se stejnou funkcionalitou s nástroji Spring Roo a JBoss Forge a porovnání jejich možností, jako podpora tvorby testů, použití na již vytvořené aplikaci, či podpora ve vývojových prostředích.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor's thesis is to compare the rapid application development tools Spring Roo and JBoss Forge and to deploy created applications on the JBoss AS application server. The first part this thesis describes an evolution of Java EE platform, evolution of tools and frameworks for rapid application development and also reasons for a need of these tools in Java EE platform. The second part describes creation of simple applications with the same functionality using Spring Roo and JBoss Forge. The second part also compares their capabilities in various aspects like testing support, applying these tools on already started projects or support in integrated development environments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJava EEcs
dc.subjectJBoss AScs
dc.subjectJBoss Forgecs
dc.subjectSpring Roocs
dc.subjectrapidní vývoj aplikacícs
dc.subjectRAD.cs
dc.subjectJava EEen
dc.subjectJBoss ASen
dc.subjectJBoss Forgeen
dc.subjectSpring Rooen
dc.subjectrapid application developmenten
dc.subjectRAD.en
dc.titleSrovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roocs
dc.title.alternativeComparision of Seam Forge and Spring Roo Toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:31cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:50en
sync.item.modts2020.06.23 10:16:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmrčka, Alešcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně váhavě odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Pakliže by chtěl uživatel vytvořit aplikaci vyhovující metodice rapidního vývoje (RAD), který nástroj (Spring Roo nebo JBoss Forge) je tedy vhodné ve kterém případě použít?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record