Show simple item record

FITkit Music Synthesizer

dc.contributor.advisorVašíček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorMelichar, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:12Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMELICHAR, V. Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79439cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54980
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je charakterizován zvukový čip SID 6581. V druhé části práce je uveden návrh jednotlivých částí syntezátoru: oscilátoru, generátoru obálky, hlasu a filtru. Tyto komponenty jsou následně složeny do větších celků tak, aby vytvořily syntezátor. Korektnost implementace je ověřena pomocí simulace v programu ModelSim 6.6d. Jednotlivé komponenty jsou simulovány samostatně a poté jsou simulovány ve větších celcích.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with sound synthesis methods and with design of a synthesizer for FITkit platform. In the first part of the thesis, there are described methods of sound synthesis and the history of sound synthesis is also stated here. Next part contains a brief characteristic of sound chip SID 6581. In the next part of the thesis, there is a design of each part of the synthesizer: oscillator, envelope generator, voice and filter. Then, these components are put together to make up an synthesizer. Correctness of the implementation is verified by a simulation in ModelSim 6.6d. Individual components are simulated separately and then in mayor groups.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSyntéza zvukucs
dc.subjectsyntezátorcs
dc.subjectoscilátorcs
dc.subjectgenerátor obálkycs
dc.subjectfiltrcs
dc.subjectVHDLcs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectFITkitcs
dc.subjectSound synthesisen
dc.subjectsynthesizeren
dc.subjectoscillatoren
dc.subjectenvelope generatoren
dc.subjectfilteren
dc.subjectVHDLen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectFITkiten
dc.titlePřehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitucs
dc.title.alternativeFITkit Music Synthesizeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:17cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79439en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:00en
sync.item.modts2020.06.23 09:58:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMinařík, Milošcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V závěru zmiňujete jako možné rozšíření implementaci vyhledávací tabulky pro tóny. Můžete odhadnout, jak velkou plochu FPGA by takové rozšíření zabralo?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record