Show simple item record

Experimental Evaluation of Clock Synchronization for Networked Control Systems

dc.contributor.advisorRyšavý, Ondřejcs
dc.contributor.authorPacner, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:14Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:14Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPACNER, J. Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55039
dc.description.abstractV rámci tématu je sestaveno testovací prostředí, ve kterém se vyhodnocují různé metody pro synchronizaci času za účelem stanovení maximální dosažitelné přesnosti hodin v distribuovaném SCADA systému založeném na operačním systému QNX. Dále je provedeno měření parametrů komunikace pro různé technologie a podmínky. K tomuto účelu je nutná portace protokolu PTP do prostředí OS QNX.cs
dc.description.abstractWithin this topic, a testing environment is built, where different clock synchronization methods are evaluated in order to establish a maximal achievable clock precision in a distributed SCADA system based on the QNX operating system. Furthermore a measurement of parameters of communication for different technologies and circumstances is taken. For this purpose, porting of the PTP protocol to QNX OS is necessary.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectčascs
dc.subjectSCADAcs
dc.subjectQNXcs
dc.subjectPTPcs
dc.subjectNTPcs
dc.subjectGPScs
dc.subjectsynchronizationen
dc.subjectclocken
dc.subjectSCADAen
dc.subjectQNXen
dc.subjectPTPen
dc.subjectNTPen
dc.subjectGPSen
dc.titleZhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémechcs
dc.title.alternativeExperimental Evaluation of Clock Synchronization for Networked Control Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:15cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79404en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:04:23en
sync.item.modts2020.06.23 09:54:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolčák, Liborcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Schwarz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Bylo v rámci práce implementováno nějaké softwarové vybavení, nebo firmware pro FPGA? Pokud ano, proč to není v technické zprávě explicitně zmíněno? V sekci 6.2.3 píšete, že "byla zapnutá maximální úroveň výpisu zpráv na standardní výstup namísto do systémového logu, aby bylo možné pozorovat chování protokolu v reálném čase". Nemohly tyto výpisy ovlivnit měření? Popište obrázky 6.2 a 6.5 z technické zprávy, zaměřte se na popisy jednotlivých os a celkový význam grafů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record