Show simple item record

Web Application for Remote DEVS-Based Modelling and Simulation

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorGavlík, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:00:08Z
dc.date.available2020-06-23T09:00:08Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationGAVLÍK, P. Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79357cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55042
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190009
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro vzdálený přístup k nástroji Small- DEVS, implementaci formalismu DEVS. Komunikace po síti je realizována pomocí RESTful API. Webová aplikace je napsána převážně v programovacím jazyce JavaScript s využitím frameworku AngularJS. Při vývoji webové aplikace byla použita technika Test Driven Development. cs
dc.description.abstractThis paper deals with the design and implementation of a web application for remote access to SmallDEVS, implementation of DEVS formalism. Network communication is done using RESTful API. The web application is written mostly in JavaScript programming language using the framework AngularJS. Web application was developed using the technique of Test Driven Development. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDEVScs
dc.subjectSmallDEVScs
dc.subjectSmalltalkcs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectAngularJScs
dc.subjectTest Driven Developmentcs
dc.subjectDEVSen
dc.subjectSmallDEVSen
dc.subjectSmalltalken
dc.subjectRESTen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectAngularJSen
dc.subjectTest Driven Developmenten
dc.titleWebová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVScs
dc.title.alternativeWeb Application for Remote DEVS-Based Modelling and Simulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:13cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79357en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:08en
sync.item.modts2020.06.23 10:35:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Proč aplikace neumí rušit modely a jejich komponenty? Proč jste nepoužil zabezpečenou komunikaci se serverem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record