Show simple item record

Generator of IPv6 Tables

dc.contributor.advisorMatoušek, Jiřícs
dc.contributor.authorLorenc, Mariáncs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:16Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:16Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLORENC, M. Generátor IPv6 tabulek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79438cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55083
dc.description.abstractZvyšující se počet IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách routerů vyžaduje vytvoření efektivních vyhledávacích algoritmů přizpůsobených délkám IPv6 prefixů. K tomu, aby mohly být tyto algoritmy vyvíjeny a testovány, je třeba rozsáhlých tabulek, které prozatím neexistují. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací generátoru takovýchto tabulek. Před samotnou implementací byla provedena řada analýz zkoumajících reálné i~generované IPv6 sady prefixů. Výsledná aplikace byla implementována tak, aby co nejvíce odpovídala reálným sadám. Správnost generátoru byla ověřena srovnáním rozložení hodnot bitů generované a reálné IPv6 sady.cs
dc.description.abstractThe increasing number of IPv6 prefixes in routing tables require creation of efficient lookup algorithms, which are adapted to the length of prefixes. To create and to test these algorithm,s it is necessary to have extensive tables, which currently do not exist. This thesis is about design and implementation of generator of such tables. Many series of analysis were performed before the implementation. These series were about observing properties of real and generated IPv6 sets of prefixes. The final application was implemented in the way that it corresponds as much as possible to real sets. The correctness of the generator was tested by comparing the bit values of generated and real IPv6 sets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprefixcs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectsměrovací tabulkycs
dc.subjectpřidělování IPv6 adrescs
dc.subjectIPv6 adresacs
dc.subjectprefixen
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectrouting tablesen
dc.subjectIPv6 address assignmenten
dc.subjectIPv6 addressen
dc.titleGenerátor IPv6 tabulekcs
dc.title.alternativeGenerator of IPv6 Tablesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:17cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79438en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:59:45en
sync.item.modts2021.11.12 12:18:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartoš, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Petr Schwarz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Je zřemé, že Vámi navržený generátor vytváří sady prefixů se stejným roložením délek prefixů a se stejným rozložením hodnot jednotlivých bitů, jako má vzorová sada: Proč používáte právě tyto dvě metriky? Je to v literatuře standardní postup či to má nějakou souvislost s předpokládaným použitím generovaných sad?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record