Show simple item record

Digital Filter Design on GPU

dc.contributor.advisorPolok, Lukášcs
dc.contributor.authorVaverka, Filipcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:17Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:17Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVAVERKA, F. Návrh digitálních filtrů na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79348cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55091
dc.description.abstractTato práce ukazuje jeden z přístupů k návrhu digitálních filtrů s nekonečnou impulzní odezvou a volitelným řádem. Prezentované řešení je založeno na evolučním genetickém algoritmu a umožňuje tedy přímý návrh filtru dle jeho specifikací. Hlavním přínosem práce je paralelní implementace genetického algorimu, která je akcelerovaná pomocí GPU. Filtry jsou navrhovány v kaskádové reprezentaci. Řešení také umožňuje specifikovat požadovanou jak frekvenční, tak fázovou charakteristiku filtru.cs
dc.description.abstractThis thesis shows one of the approaches to the design of ditigal filters with infinite impulse response and specified order. The proposed solution is based on an evolutionary genetic algorithm and therefore allows for direct filter design from its specification. Its main contribution to this subject is that the implementation is parallel and it is acceleraded by GPU. The filters are designed in cascade representation. It also allows to specify both, the desired frequency and phase characteristics of filters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnávrh digitálního filtrucs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectOpenCLcs
dc.subjectgenetický algoritmuscs
dc.subjectnávrh kaskádového filtrucs
dc.subjectpřímý návrh IIR filtrucs
dc.subjectDigital filter designen
dc.subjectSignal processingen
dc.subjectGPUen
dc.subjectOpenCLen
dc.subjectGenetic algorithmen
dc.subjectCascade filter designen
dc.subjectDirect IIR filter designen
dc.titleNávrh digitálních filtrů na GPUcs
dc.title.alternativeDigital Filter Design on GPUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:12cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79348en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:14en
sync.item.modts2020.06.23 10:07:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršík, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Kde konkrétně byste viděl v praxi uplatnění takového akcelerovaného návrhu filtrů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record