Show simple item record

Graphical Tool for Packet Generation

dc.contributor.advisorPuš, Viktorcs
dc.contributor.authorMareš, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:12Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:12Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMAREŠ, M. Grafický nástroj pro generování paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78825cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55178
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou generátorů síťových paketů. První část je věnována teorii komunikace v počítačových sítích z pohledu architektury TCP/IP. Druhá část je věnována výsledkům rešerše aktuálně dostupných nástrojů. Třetí část je věnována návrhu a implementaci vlastního nástroje s grafickým uživatelským rozhraním pro generování paketů. Nástroj je navržen objektovým způsobem s důrazem na snadnou možnost budoucího rozšíření. Koncept nástroje zahrnuje, kromě možnosti generovat jednotlivé pakety, také prostředky pro generování jejich dynamicky se měnících sérií za účelem simulace síťových toků. Navržený nástroj je implementován pomocí programovacího jazyka C++ s využitím frameworku Qt. Poslední část práce obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a porovnání vytvořené aplikace s již dostupnými řešeními.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about network packet generators. The first part is devoted to communication theory in computer networks from the perspective of TCP/IP architecture. The second part describes the results of search for currently available tools. The third part is devoted to design and implementation of own tool with graphical user interface for packets generation. The tool is designed object-oriented with an emphasis on ease of future expansion. The application concept includes also tools for generating dynamically changing series of packets to simulate network flows. The designed tool is implemented using the programming language C++ and the Qt framework. The last part contains an evaluation of results and comparison with the already available solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPaketcs
dc.subjectGenerátorcs
dc.subjectPCAPcs
dc.subjectPCAP-ngcs
dc.subjectTCP/IPcs
dc.subjectProtokolycs
dc.subjectC++cs
dc.subjectQtcs
dc.subjectPacketen
dc.subjectGeneratoren
dc.subjectPCAPen
dc.subjectPCAP-ngen
dc.subjectTCP/IPen
dc.subjectProtocolsen
dc.subjectC++en
dc.subjectQten
dc.titleGrafický nástroj pro generování paketůcs
dc.title.alternativeGraphical Tool for Packet Generationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2014-07-17-13:55:17cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78825en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:25:10en
sync.item.modts2019.05.18 14:30:19en
dc.contributor.refereeBartoš, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record