Show simple item record

Sudoku Game Implementation as Portlet

dc.contributor.advisorKočí, Radeken
dc.contributor.authorFibich, Ondřejen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:16Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFIBICH, O. Sudoku Game Implementation as Portlet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78746cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55201
dc.description.abstractPráce je zaměřena na problematiku vývoje komponent portálů, zvaných portlety. Stručně seznamuje s portály, zejména s jejich prostředím, vlastnostmi a schopnostmi. Hlavní část práce je věnována popisu standardů pro vývoj portletů. Na základě vysvětlených principů a s použitím dalších technologií je ukázán vývoj portletu, realizujícího hru Sudoku. Portlet byl vyvíjen pro firmu Red Hat, jakožto ukázkový portlet pro GateIn portál.en
dc.description.abstractThe thesis is focused on the problem of the development of portal components, called portlets. It briefly introduces portals, especially their environment, characteristics and abilities. The main part describes standards for the development of portlets. Based on explained principles and with the usage of other technologies, a development process of a portlet, representing the Sudoku game, is shown. The portlet was developed for Red Hat company, as an exemplary portlet for GateIn portal.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPortálen
dc.subjectPortleten
dc.subjectSudokuen
dc.subjectJSR 168en
dc.subjectJSR 286en
dc.subjectGateInen
dc.subjectRESTen
dc.subjectAJAXen
dc.subjectPortalcs
dc.subjectPortletcs
dc.subjectSudokucs
dc.subjectJSR 168cs
dc.subjectJSR 286cs
dc.subjectGateIncs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectAJAXcs
dc.titleSudoku Game Implementation as Portleten
dc.title.alternativeSudoku Game Implementation as Portletcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:06cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78746en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:02:47en
sync.item.modts2020.06.23 09:22:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františeken
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A (výborně).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record