Show simple item record

Path Finding in the Vector Data in OpenStreetMap Project

dc.contributor.advisorVáňa, Jancs
dc.contributor.authorAdamček, Adamcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:59Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:59Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationADAMČEK, A. Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79071cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55247
dc.description.abstractVyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových datech projektu OpenStreetMap vyhledávat cesty a zobrazovat je. Při vyhledávání zohledňuje nejen typ cest, ale i možnost výběru dopravního prostředku a vlastnosti výsledné trasy. Součástí práce je i analýza formátu OSM a návrh vlastního kompaktnějšího formátu pro uložení předzpracovaných dat. V závěru je kromě otestování výkonu implementované aplikace také porovnání jejích výstupů s jinými běžně používanými vyhledávači cest.cs
dc.description.abstractPathfinding services are nowadays often used by people to plan a route through an unknown area. This bachelor's thesis deals with designing and implementation of an application which is able to search in free map data provided by the OpenStreetMap project and visualize resulting paths. During the search, not only the way types, but the selected transport type and the attributes of the eventual route will be taken into account as well. The work also contains an analysis of the OSM format and the proposal of a custom, more compact format useful for storing the preprocessed data. Eventually, the implemented application's performance is tested and its output is compared with other commonly used routing solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOSMcs
dc.subjectOpenStreetMapcs
dc.subjectvyhledávání cestcs
dc.subjectvektorová datacs
dc.subjectmapacs
dc.subjectdopravní prostředekcs
dc.subjecttrasacs
dc.subjectOSMen
dc.subjectOpenStreetMapen
dc.subjectpathfindingen
dc.subjectvector dataen
dc.subjectmapen
dc.subjecttransport typeen
dc.subjectrouteen
dc.titleVyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMapcs
dc.title.alternativePath Finding in the Vector Data in OpenStreetMap Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:25cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79071en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:03en
sync.item.modts2020.06.23 09:58:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeProcházka, Boriscs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B (velmi dobře). Otázky u obhajoby: Dle Vašich aktuálních znalostí, jaký z implementovaných algoritmů byste doporučil k paralelnímu zpracování a proč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record