Show simple item record

Cache Hit Rate Optimization for Network Flow Measurement

dc.contributor.advisorKořenek, Jancs
dc.contributor.authorŠmíd, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:59Z
dc.date.available2013-06-12cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠMÍD, J. Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55248
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací vhodných algoritmů pro zvýšení efektivnosti vyrovnávací paměti v architektuře běžného počítače. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která by efektivně pracovala se síťovými daty. Práce obsahuje popis problematiky optimalizace a použitých algoritmů.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on analyse, design and implementation algorithms for increase the effectiveness of buffers on standard PC architecture. Work objective is to design and implement an application, that would work effectively with network data. Work includes description of optimization and used algorithms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectvyrovnávací paměťcs
dc.subjectsíťová datacs
dc.subjectdatové tokycs
dc.subjectLRUcs
dc.subjectLFUcs
dc.subjectARCcs
dc.subjectFBRcs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectcacheen
dc.subjectnetwork dataen
dc.subjectdata flowsen
dc.subjectLRUen
dc.subjectLFUen
dc.subjectARCen
dc.subjectFBRen
dc.titleOptimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových tokůcs
dc.title.alternativeCache Hit Rate Optimization for Network Flow Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:12cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:04en
sync.item.modts2020.06.23 10:10:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartoš, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jak obtížné je rozšířit program o další metodu? Jaká je časová náročnost testování jednotlivých metod?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record