Show simple item record

MediaDiff - Diff for Static Images

dc.contributor.advisorChmelař, Petrcs
dc.contributor.authorBrothánek, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:16:52Z
dc.date.available2019-04-04T05:16:52Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBROTHÁNEK, J. MediaDiff - diff pro statické obrázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42789cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55651
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. Jsou uvedeny možnosti, které nyní uživatel má, pokud potřebuje dokumenty porovnávat. Na základě této současné situace je navržen a implementován prototyp modulární aplikace MediaDiff pro porovnávání různých typů dokumentů. Jsou popsány jednotlivé etapy vývoje aplikace, nalezené problémy a jejich řešení. Jsou diskutovány i budoucí možnosti vývoje aplikace.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on comparison of digital documents, especially static images. This paper presents algorithms, which are usable for general data comparison and also specific algorithms major in image data comparison. We introduce possibilities of document comparison which are now available for users. On the basis of this current situation, a prototype of new modular application MediaDiff for various documents comparison is designed and implemented. We describe in detail each stage of the application development, problems which had arisen and their solutions. The possibilities of future development of the application are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrázekcs
dc.subjectporovnávánícs
dc.subjectpodobnostcs
dc.subjectvzdálenostní metrikycs
dc.subjectHammingova vzdálenostcs
dc.subjectLevenshteinova vzdálenostcs
dc.subjectLCScs
dc.subjectregistrace obrazůcs
dc.subjectsesouhlasenícs
dc.subjectdiffcs
dc.subjectcmpcs
dc.subjectImageMagickcs
dc.subjectMediaDiffcs
dc.subjectimageen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectsimilarityen
dc.subjectaffinityen
dc.subjectdistance metricsen
dc.subjectHamming distanceen
dc.subjectLevenshtein distanceen
dc.subjectLCSen
dc.subjectimage registrationen
dc.subjectdiffen
dc.subjectcmpen
dc.subjectImageMagicken
dc.subjectMediaDiffen
dc.titleMediaDiff - diff pro statické obrázkycs
dc.title.alternativeMediaDiff - Diff for Static Imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:57cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42789en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:01:15en
sync.item.modts2020.06.23 09:39:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMlích, Jozefcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaké další algoritmy je možné využít pro zjištění podobnosti obrazu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record