Show simple item record

Suffix Arrays Construction and Their Use in Bioinformatics

dc.contributor.advisorMartínek, Tomášcs
dc.contributor.authorHlávka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:42Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHLÁVKA, O. Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55673
dc.description.abstractPráce pojednává o perspektivní datové struktuře, která se nazývá sufixové pole. Tato datová struktura je zde podrobněji popsána a v práci je dále uvedeno rozdělení algoritmů pro konstrukci tohoto pole. Je zde popsáno několik konstrukčních algoritmů a nejpodrobněji se práce zaobírá algoritmem nazývaným qsufsort. Nakonec si ukážeme využití sufixového pole pro vyhledávání přesných (pomocí binárního vyhledávání) a přibližných (metoda QUASAR) vzorů v sekvencích DNA.cs
dc.description.abstractThis work describes perspective data structure called suffix array. This data structure is described in more detail and this paper also contains taxonomy of suffix array construction algorithms. A few algorithms are described more precisely and most space is devoted to algorithm called qsufsort. Finally we will show how can be suffix array used in practice. This work shows usage of suffix array in exact (binary search) and approximate (QUASAR) string matching in DNA sequences.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSufixové polecs
dc.subjectsufixcs
dc.subjectpřesné vyhledávánícs
dc.subjectpřibližné vyhledávánícs
dc.subjectQUASARcs
dc.subjectqsufsortcs
dc.subjectSuffix arrayen
dc.subjectsuffixen
dc.subjectexact matchingen
dc.subjectapproximate matchingen
dc.subjectQUASARen
dc.subjectqsufsorten
dc.titleKonstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformaticecs
dc.title.alternativeSuffix Arrays Construction and Their Use in Bioinformaticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:53cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:58:13en
sync.item.modts2020.06.23 09:55:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČermák, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V závěru práce uvádíte čtyři možnosti rozšíření vaši bakalářské práce. Máte nějaké ideje, jak by šlo těchto rozšíření dosáhnout? Pokud ano, stručně se je pokuste objasnit.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record