Show simple item record

Barcodes Reading Library

dc.contributor.advisorKubíček, Radekcs
dc.contributor.authorNovohradský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:16:53Z
dc.date.available2019-04-04T05:16:53Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNOVOHRADSKÝ, P. Knihovna pro čtení čárových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55729
dc.description.abstractTato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem a implementací programové knihovny pro čtení vybraných typů čárových kódů v jazyce Java.cs
dc.description.abstractThis work deals with the decoding of different types of barcodes in the image. Selected types of bar codes are described in detail. Presents an approach to decode linear and matrix bar codes. The practical part deals with the design and implementation of software library for reading selected types of bar codes in Java.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčárový kódcs
dc.subjectUPCcs
dc.subjectEAN-13cs
dc.subjectCode 25cs
dc.subjectCode 128cs
dc.subjectQR Codecs
dc.subjectPDF417cs
dc.subjectData Matrixcs
dc.subjectdekódování čárového kóducs
dc.subjectbarcodeen
dc.subjectUPCen
dc.subjectEAN-13en
dc.subjectCode 25en
dc.subjectCode 128en
dc.subjectQR Codeen
dc.subjectPDF417en
dc.subjectData Matrixen
dc.subjectbarcode decodingen
dc.titleKnihovna pro čtení čárových kódůcs
dc.title.alternativeBarcodes Reading Libraryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:37cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:01:35en
sync.item.modts2020.06.23 09:38:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePřibyl, Bronislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jsou v kódu typu Code 25 jednotlivé číslice kódovány vždy jako posloupnost 5 čar (kombinace 2 úzkých a 3 širokých)? Jaké vlastnosti má zmíněný kód? Jaké výhody ve Vaši implementaci přináší vzorkování 1D kódu na více řádcích obrazu? Jak zpracováváte tuto redundantní informaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record