Show simple item record

Tool for Execution of a Firm's Financial Healthiniss Analysis

dc.contributor.advisorKvětoňová, Šárkacs
dc.contributor.authorEliáš, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:46Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationELIÁŠ, J. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55782
dc.description.abstractCílem této práce je shrnout problematiku finančního plánování a provádění finanční analýzy firmy se zaměřením na hlavní finanční ukazatele, které se k finanční analýze používají. Na základě prostudování a zhodnocení současných možností softwarové podpory provádění finanční analýzy firmy navrhnout, vytvořit a otestovat vlastní koncepci programového řešení. V práci dále popsat a demonstrovat možnosti výsledného systému, zhodnotit dosažené výsledky a diskutovat možnosti dalšího rozvoje vytvořeného produktu.cs
dc.description.abstractThe objective of this thesis is abstract the difficulties of execution of a firm's financial healthiniss analysis with a view to main financial indexes, that are being used for financial analysis. Next point is design, create and test own conception of program solution on the base of studying and estimation existing possibility of software tool for execution of a firm's financial healthiniss analysis. Further in this thesis describe and demonstrate possibility of resulting system and review reached products and discuss possibility of future progress of created product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza finančního zdravícs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectgrafycs
dc.subjectFinancial healthiniss analysisen
dc.subjectPHPen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectfinal accountsen
dc.subjectgraphsen
dc.titleNástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmycs
dc.title.alternativeTool for Execution of a Firm's Financial Healthiniss Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:28cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:58:24en
sync.item.modts2020.06.23 10:11:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZámečníková, Evacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V čem vidíte hlavní výhody Vaší aplikace oproti stávajím řešením?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record