Show simple item record

Content Based Photo Search

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorValenta, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:26:27Z
dc.date.available2018-10-21T17:26:27Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVALENTA, M. Vyhledávání fotografií podle obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42552cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55791
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem metod vhodných k vyhledávání fotografií na základě obsahu a následným návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání budov. Cílem zmíněné aplikace je vytvořit interaktivního průvodce městem s využitím kombinace webových a klientských technologií (mobilních, desktopových). Podrobněji jsou popsány jednotlivé kroky rozpoznávání. Extrakce klíčových bodů obrazu metodou SURF, vytvoření vizuálního slovníku pomocí algoritmu k-means, váhování slovníku metodou TF-IDF. K popisu obrazových dat je využit postup Bag of Words. V textu jsou dále zmíněny nové trendy v této oblasti a shrnut návrh aplikace a dosažené implementační výsledky.    cs
dc.description.abstractThis work deals with methods appropriate to content based photo search, design and implementation of subsequent applications for searching buildings. Purpose of the application is to create an interactive guide to the city using a combination of Web and client technologies (mobile, desktop). There are subscribed in detail the steps of recognition. A key points of the image are extracted by SURF. A visual dictionary is calculated with k-means algorithm.  The dictionary is weighted by TF- IDF. To describe the image data is used a Bag of Words method. The text also mentions the new trends in this area and summarizes the application design and implementation results achieved. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVyhledávání fotografií podle obsahucs
dc.subjectklíčové bodycs
dc.subjectCannyho detektor hrancs
dc.subjectdetektor FASTcs
dc.subjectdetektor DoHcs
dc.subjectalgoritmus SURFcs
dc.subjectshlukování pomocí k-meanscs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectmetoda Bag of Wordcs
dc.subjectmetoda měkkého přiřazenícs
dc.subjectváhování TF-IDFcs
dc.subjectkosinová vzdálenost.cs
dc.subjectContent based photo searchen
dc.subjectCanny edge detectoren
dc.subjectFAST detectoren
dc.subjectDoH detectoren
dc.subjectSURF algorithmen
dc.subjectclustering using k-meansen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectSVM methoden
dc.subjectBag of Worden
dc.subjectsoft assignment methoden
dc.subjectTF- IDF weightingen
dc.subjectcosine distance.en
dc.titleVyhledávání fotografií podle obsahucs
dc.title.alternativeContent Based Photo Searchen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2014-07-17-13:54:00cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42552en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:24:23en
sync.item.modts2019.05.18 04:55:09en
dc.contributor.refereeMlích, Jozefcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record