Show simple item record

Face Detection in Video

dc.contributor.advisorPolok, Lukášcs
dc.contributor.authorHypský, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:45:25Z
dc.date.available2019-04-03T22:45:25Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHYPSKÝ, R. Detekce obličejů ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55846
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o detekci obličejů ve videu. Jsou postupně popsány metody detekce lidské kůže v obraze, nejprve parametrické a následně pomocí Gaussova rozložení pravděpodobnosti. Následně jsou popsány metody detekce obličejů pomocí invariantních rysů i  pomocí metod využívajících strojové učení. Zvláštní důraz byl kladen na detekci obličejů pomocí detektoru Viola­Jones, využívajícího algoritmu AdaBoost. V práci je také popsána praktická realizace detektoru obličejů, která byla implementována v jazyce C++ za použití knihovny OpenCV.  V závěru práce jsou popsané metody zhodnoceny a rozebrán další možný vývoj projektu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis describes detection of faces in video. Methods for human skin detection are described, both using the parametric approach and using the Gaussian distribution. The following is an analysis of face detection methods using the invariant features and using the machine learning methods. A particular emphasis was placed on face detection using the Viola-Jones detector using AdaBoost algorithm. The thesis also describes a practical implementation of the face detector, which was implemented in C++ using OpenCV library. Finally, the described methods are evaluated and the future project development is analyzed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce obličejecs
dc.subjectdetekce kůžecs
dc.subjectGaussovo pravděpodobnostní rozdělenícs
dc.subjectAdaBoostcs
dc.subjectViola-Jonescs
dc.subjectinvariantní ryscs
dc.subjectFace detectionen
dc.subjectskin detectionen
dc.subjectGaussian probability distributionen
dc.subjectAdaBoosten
dc.subjectViola-Jonesen
dc.subjectinvariant featureen
dc.titleDetekce obličejů ve videucs
dc.title.alternativeFace Detection in Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2014-07-17-13:54:03cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:24:34en
sync.item.modts2019.05.18 15:17:40en
dc.contributor.refereeSvoboda, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record