Show simple item record

Implementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Language

dc.contributor.advisorBartoš, Pavelen
dc.contributor.authorMareček, Jakuben
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:50Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:50Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMAREČEK, J. Implementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Language [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42804cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55862
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem metody, jak řídit SIMATIC S5 zařízení pomocí o generaci novějšího SIMATIC S7 PLC prostřednictvím PROFIBUS sběrnice, doplněného o dotykový panel SIMATIC TP177b DP/PN. Pro komunikaci s S5 zařízením byl zvolen modul IM 308-C DP. Zařízení je zcela řízeno pomocí SIMATIC S7 PLC a dotykového panelu. Jako programovací jazyk byl vybrán STL. Aplikace pro dotykový panel byla vytvořena v prostředí SIMATIC Wincc flexible 2005. Hlavním přínosem této práce je uvedení a popsání metody řízení zařízení pomocí novějšího PLC. Další směr práce je diskutován v závěrečné kapitole.en
dc.description.abstractThis work deals with a method of how to control a SIMATIC S5 machine by a newer SIMATIC S7 PLC and a SIMATIC TP177b DP/PN touch panel via PROFIBUS. For communication with the S5 machine an interface module IM 308-C DP was chosen. The control of the machine is completely realized by a newer SIMATIC S7 PLC and a touch panel. As a programing language was chosen Statement List (STL). The application for the touch panel was created in SIMATIC Wincc flexible 2005 environment. The main objective of this work is to propose and describe a method of controlling the machine by a newer PLC. The future work is discussed at the end.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCen
dc.subjectSIMATIC TP177b DP/PNen
dc.subjectPROFIBUS DPen
dc.subjectIM 308-C DPen
dc.subjectSTEP 7en
dc.subjectSTL programovací jazyken
dc.subjectGRAFCETen
dc.subjectPLCcs
dc.subjectSIMATIC TP177b DP/PNcs
dc.subjectPROFIBUS DPcs
dc.subjectIM 308-C DPcs
dc.subjectSTEP 7cs
dc.subjectSTL programing languagecs
dc.subjectGRAFCETcs
dc.titleImplementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Languageen
dc.title.alternativeImplementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Languagecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:58cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42804en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:02:04en
sync.item.modts2020.06.23 09:52:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václaven
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Proč nebylo možné přímo využít pro řízení manipulátoru nový typ PLC kontroléru? Jakým způsobem jste implementoval funkcionalitu dotykového panelu? V textové zprávě zmiňujete pouze typ vývojového prostředí bez bližších detailů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record