Show simple item record

Face Detection, Invariant to Rotation

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorBureš, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:41:41Z
dc.date.available2018-10-21T21:41:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBUREŠ, V. Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55921
dc.description.abstractPráce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako je například Logical Binary Patterns, Histogram Of Gradients, Eigen Faces a blíže popsanou metodu AdaBoost. Následuje stručný přehled volně dostupných datasetů a popis jejich vybraných vlastností. Ke konci práce jsou popsány experimenty s využitím algoritmu AdaBoost a jejich vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the detection of type uniform objects (concretely faces) in an image. Furthermore the thesis concentrates on the detection of objects in various rotations. The thesis covers a brief overview of methods available, such as Logical Binary Patterns, Histogram Of Gradients, Eigen Faces and more closely specified AdaBoost. Next, freely available datasets are presented, with a descripiton of their chosen characteristics. At the end of the thesis, experiments using AdaBoost algorythm and their evaluation are described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce obličejůcs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectAdaBoostcs
dc.subjectEigenFacescs
dc.subjectHistogram Of Gradientscs
dc.subjectLogical Binary Patternscs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectdatasetcs
dc.subjectFace detectionen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectAdaBoosten
dc.subjectEigenFacesen
dc.subjectHistogram Of Gradientsen
dc.subjectLogical Binary Patternsen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectdataseten
dc.titleDetekce obličejů v obraze, nezávisle na natočenícs
dc.title.alternativeFace Detection, Invariant to Rotationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:59cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 08:59:58en
sync.item.modts2020.06.23 08:46:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHerout, Adamcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Ad obr 29 (str 31): Jak je možné, že univerzální klasifikátor (modře) se naučil i úhly 30, 35, 40, 45 stupňů, když specializované klasifikátory se je ze stejných dat naučit nedokázaly? Jak je možné, že má při úhlech 30, 35, 40, 45 univerzální klasifikátor stejnou úspěšnost jako při úhlech 0 a 90, když tyto pohledy na tvář neměl v trénovacích datech?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record