Show simple item record

Object Tracking in Video

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorBeťko, Petercs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:32Z
dc.date.available2011-06-14cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBEŤKO, P. Sledování objektu ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55962
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá implementací a testováním různých algoritmů na sledování objektu ve videu, založených na principu Částicového filtru. Jejich vlastnosti jsou porovnávány a diskutovány pomocí vytvořeného nástroje, objektivně hodnotícího přesnost sledování. Dalšími tématy práce jsou dynamické přizpůsobování se aktuálnímu charakteru scény a zotavení se z dočasného překrytí sledovaného objektu jiným objektem.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is dealing with implementation and testing of algorithms used for object tracking in video, based on the principle of Particle filter. Their features are compared and discused using a tool, that objectively evaluates the accuracy of tracking. Other topics are dynamic adaptation on actual scene characteristics and recovery from object overlay.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectsledování objektucs
dc.subjectČásticový filtrcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjecthistogramcs
dc.subjectpřekrývání objektůcs
dc.subjectobject trackingen
dc.subjectParticle filteren
dc.subjectimage processingen
dc.subjecthistogramen
dc.subjectobject overlayen
dc.titleSledování objektu ve videucs
dc.title.alternativeObject Tracking in Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:57:35en
sync.item.modts2020.06.23 10:31:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMlích, Jozefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Odpovídají zjištěné vlastnosti algoritmů výsledkům dostupných v literatuře? Jsou použité algoritmy vhodné pro akceleraci v GPU pomocí jejich paralelizace? Které jejich části?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record