Show simple item record

Voice Control

dc.contributor.advisorČernocký, Jancs
dc.contributor.authorSádecký, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:39Z
dc.date.available2013-08-23cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSÁDECKÝ, P. Hlasové ovládání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other35096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56167
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou studovány techniky pro rozpoznávání řeči a detekci klíčových slov s pomocí skrytých Markovových modelů. V první části jsou popsány techniky parametrizace signálu, trénování modelů a algoritmy pro rozpoznávání řeči. V druhé části je provedena detekce klíčových slov s několika modely natrénovanými z řečových signálů zachycených v různých vzdálenostech a výsledky těchto testů jsou následně vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's Thesis deals with the techniques of the speech recognition and key words spotting using hidden Markov models. The first part of my thesis contains a description of the techniques of parameterization of the signals, models training and algorithms of speech recognition. In the second part, the detection of key words with several models trained on speech signals recorded in different distances is investigated and the results of the tests are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectskryté Markovovy modelycs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjectdetekce klíčových slovcs
dc.subjectThe Hidden Markov Model Toolkit (HTK)cs
dc.subjecttrénování skrytých Markovových modelůcs
dc.subjectHidden Markov Model (HMM)en
dc.subjectspeech recognitionen
dc.subjectKeyword spotting (KWS)en
dc.subjectThe Hidden Markov Model Toolkit (HTK)en
dc.subjectHMM trainingen
dc.titleHlasové ovládánícs
dc.title.alternativeVoice Controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-08-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:29cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid35096en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:57:57en
sync.item.modts2020.06.23 10:39:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzőke, Igorcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Můžete názorně demonstrovat, co se děje při aplikaci okénkové funkce (pravoúhlé a Hammingově) a jaký to má dopad na signál (str. 6)? Vysvětlete rovnice 8 a 9 a popište, co znamenají jednotlivé členy. V síti pro detekci klíčových slov (obr. 9) máte nastaven parametr l=-20. Výsvětlete, co znamená, a jak jste dospěl právě k této hodnotě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record