Show simple item record

Basic Configurator of INELS Systems for End Customers

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorKočíř, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:40Z
dc.date.available2011-06-14cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKOČÍŘ, P. Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56194
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. Dále také analyzuje možnosti programovacích jazyků, které používám při vývoji aplikace. Druhá část popisuje návrh, realizaci a výsledky testování aplikace pro konfiguraci.   cs
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis was to design web-application for configuration for the system of intelligent electrical INELS from company  ELKO EP s.r.o. The first section explains the concept of intelligent wiring systems and the system INELS. Further Also it analyze the possibilities of programming languages that I use when developing the applications. The second part describes the design, implementation and results of testing the application for configuration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectinteligentní důmcs
dc.subjectinteligentní elektroinstalacecs
dc.subjectwebový konfigurační systémcs
dc.subjectIntelligent houseen
dc.subjectintelligent electrical installationen
dc.subjectweb-based configuration systemen
dc.titleZákladní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníkycs
dc.title.alternativeBasic Configurator of INELS Systems for End Customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:46cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:58:01en
sync.item.modts2020.06.23 10:35:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKonečný, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C) . Otázky u obhajoby: Jak by se dala aplikace vylepšit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record