Show simple item record

Building Designer and Generator

dc.contributor.advisorPřibyl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorJurka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:08:58Z
dc.date.available2018-10-29T16:08:58Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationJURKA, Z. Návrhář a generátor budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56197
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a tvorbou 2D editoru pro rychlý převod bitmapové předlohy půdorysu budovy do vektorové reprezentace. Důraz je kladen na ucelený objektový návrh editoru umožňující jeho rozšíření o část automaticky generující 3D objektovou reprezentaci ze získaného vektorového půdorysu. V práci je popsána důležitá část týkající se návrhu uživatelského rozhraní a také neméně důležité matematické pozadí jednotlivých implementovaných funkcí 2D editoru. Práce se rovněž věnuje popisu zamýšleného generování 3D modelů s možností volby vzhledu výsledného 3D modelu.cs
dc.description.abstractThis work deals with design and creation of 2D editor for fast transfer of bitmap building plans to a vector representation. Emphasis is placed on an object oriented design of editor allowing extension of the automatically generating 3D object representation obtained from the vector form. The thesis describes an important part of the design of the user interface and an equally important mathematical background of the implemented 2D features. The work also addresses the description of the intended generation of 3D models with a choice of appearance of the resulting 3D model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEditorcs
dc.subject.NETcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectplány budovcs
dc.subjectvektorová grafikacs
dc.subjectEditoren
dc.subject.NETen
dc.subjectC#en
dc.subjectbuilding plansen
dc.subjectvector graphicsen
dc.titleNávrhář a generátor budovcs
dc.title.alternativeBuilding Designer and Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:07cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34874en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:00:52en
sync.item.modts2020.06.23 08:57:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubíček, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Proč nelze přesouvat jednotlivé prvky (dveře, okna) mezi stěnami a jaký způsob implementace byste pro to zvolil?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record