Show simple item record

IS for School Registration in Africa

dc.contributor.advisorKašpárek, Tomášcs
dc.contributor.authorMikulka, Davidcs
dc.date.accessioned2020-06-02T06:56:22Z
dc.date.available2020-06-02T06:56:22Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationMIKULKA, D. IS pro evidenci dětí pro školy v Africe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15107cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56277
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno školné na zdejších školách. O každém dítěti jsou vedeny informace osobní a rodinné, zdravotní karta dítěte, informace o jeho sponzorovi, a hlavně informace týkající se školy, kterou navštěvuje, jež jsou zaměřeny především na vedení údajů o placení školného. Přístup k aplikaci je hierarchický podle pravomocí jednotlivých uživatelů autentizovaných heslem. Systém umožňuje vytvářet nové záznamy o dětech a jejich editaci, také dokáže generovat tisknutelné seznamy dětí podle různých kritérií. Aplikace je vytvořena pro efektivní a přehlednou správu výše uvedených informací.cs
dc.description.abstractThis document contains description of a design and implementation of an information system for school registration for project Adopce na dálku®. The information system audits the information about children whom school fees are paid form the project mentioned above. The information personal, about child's family, higienic condition, about sponsor and mainly the information about school, which are ranged especially to audit the information about school fees payment, are stored. Access to this application is hierarchic in compliance with rights of an individual users autentificated by password. The system allows to create new child's records and its editing, it can generate lists for printing in accordance with various criteria, too. The system is created for effective and synoptical management of information presented above.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectrelační databázecs
dc.subjectcharitacs
dc.subjectentitní množinacs
dc.subjectentitacs
dc.subjectatributcs
dc.subjectindexcs
dc.subjectprimární klíčcs
dc.subjectcizí klíčcs
dc.subjectintegrita databázecs
dc.subjectkonzistence databázecs
dc.subjectdatabázová tabulkacs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectcookiescs
dc.subjectsessioncs
dc.subjectformulářcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectXHTMLcs
dc.subjectCSScs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectchilden
dc.subjectrelational databaseen
dc.subjectcharityen
dc.subjectdatabase entityen
dc.subjectattributeen
dc.subjectindexen
dc.subjectprimary keyen
dc.subjectforeign keyen
dc.subjectintegrityen
dc.subjectdatabase integrityen
dc.subjectdatabase consistenceen
dc.subjectdatabase tableen
dc.subjectPHPen
dc.subjectcookiesen
dc.subjectsessionen
dc.subjectformen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectXHTMLen
dc.subjectCSSen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectsynchronisationen
dc.titleIS pro evidenci dětí pro školy v Africecs
dc.title.alternativeIS for School Registration in Africaen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:15cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15107en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.02 08:56:22en
sync.item.modts2020.06.02 08:20:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRáb, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record