Show simple item record

Rendering and Interacting Objects Displaced in a 3D Landscape

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorKoza, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:50Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:50Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKOZA, T. Zobrazování a interakce objektů umístěných do 3D krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15022cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56288
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit systém powerupů (3D objekty) pro program TankGame. Práce obsahuje teoretický základ pro zobrazování objeků v 3D scéně, popisuje techniky používané při zobrazování těchto objektů. Dále poskytuje přehled procesu renderování 3D scény a popis implementace konkrétního zobrazovacího stroje v programu TankGame. Na závěr popisuje implementaci konkrétního systému zobrazovaných objektů (powerupů) pro program TankGame.cs
dc.description.abstractGoal of this bachelor's thesis was to create a system of powerups for program TankGame. This document contents theoretical base for rendering of objects in 3D scene, it describes algorithms used in rendering of these objects. It also contains overview of rendering process and description of concrete graphical engine used in program TankGame. In the end there is description of concrete implementation of renderable objects (powerups) for program TankGame.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D objektcs
dc.subject3D scénacs
dc.subjectrenderovánícs
dc.subjectstínovánícs
dc.subjectosvětlovací modelcs
dc.subjectradiozitacs
dc.subjectray tracingcs
dc.subjectgeometriecs
dc.subjectrasterizacecs
dc.subject3D pipelinecs
dc.subjectVRMLcs
dc.subjectASEcs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectkameracs
dc.subjectTankGamecs
dc.subjectpowerup .cs
dc.subject3D objecten
dc.subject3D sceneen
dc.subjectrenderingen
dc.subjectshadingen
dc.subjectlighting modelen
dc.subjectradiosityen
dc.subjectray tracingen
dc.subjectgeometryen
dc.subjectrasterisationen
dc.subject3D pipelineen
dc.subjectVRMLen
dc.subjectASEen
dc.subjectOpenGLen
dc.subjectviewen
dc.subjectTankGameen
dc.subjectpowerup. Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v anglickém jazyceen
dc.subjectoddělená čárkami.en
dc.titleZobrazování a interakce objektů umístěných do 3D krajinycs
dc.title.alternativeRendering and Interacting Objects Displaced in a 3D Landscapeen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:24cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15022en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:50en
sync.item.modts2020.05.22 13:13:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKršek, Přemyslcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record