Show simple item record

Variation of the Evolutionary Algorithm for Dynamic Problems

dc.contributor.advisorSchwarz, Josefcs
dc.contributor.authorPokorný, Jancs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:56:08Z
dc.date.available2020-05-22T11:56:08Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, J. Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14973cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56372
dc.description.abstractTato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční algoritmus SOMA. Popisuje potíže, se kterými se potýká, jak pro statické tak i dynamické úlohy. Zmiňuje postupy, které se používají pro jejich odstraňování. Popisuje nejčastěji používané strategie -- All To One, All To Random, All To All a All To All Adaptive a poukazuje na jejich výhody a nedostatky. Dále je navrhnuta i další strategie prohledávání zaměřená na funkce dynamicky se měnící nezávisle na běhu algoritmu. Samostatná kapitola je věnována projektové části práce. Je zde popsán postup implementace a propojování jednotlivých použitých programů. Tato část je dostupná na přiloženém CD spolu s výsledky testování jednotlivých strategií. Tabulky s průměrnými hodnotami jsou také součástí práce.cs
dc.description.abstractThis study is focused on SOMA evolution algorithm and testing its versions aimed to solve dynamic problems. At the beginning it briefly explains principes of evolution algorithms and then it looks closer on SOMA algorithm. It describes its contemporary troubles for static and dynamic problems. There are also mentioned ways for their correction. It also describes the mostly used strategies -- All To One, All To Random, All To All and All To All Adaptive and shows their advantages and disadvantages. Furthermore another searching strategy is proposed focused on dynamic functions that are changing independently on program. The separate chapter is about project part of the study. There is described implementation and merging of used programs. This part is available on included CD along with results of testing strategies. Tables with average values are also part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSOMAcs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectSOMAen
dc.subjectevolution algorithmsen
dc.titleVariace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohycs
dc.title.alternativeVariation of the Evolutionary Algorithm for Dynamic Problemsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:24cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14973en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:56:08en
sync.item.modts2020.05.22 12:25:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBidlo, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record