Show simple item record

Android Application for Children with Easy Content Expansion

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorTurcovský, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:17Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTURCOVSKÝ, J. Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78822cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56394
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a implementací projektu, díky kterému mohou rodiče sami tvořit obsah aplikací pro své děti. Tyto aplikace jsou v naprosté většině hry, které podporují děti předškolního věku v jejich mentálním vývoji a vzdělávají je v práci s dotykovými zařízeními. Tento projekt, nazvaný Tamaty (pozn. TÁta, MÁma a TY), se skládá z webového frameworku, který umožňuje rodičům nahrát na server mediální soubory, vytvořit z nich balík s obsahem, a poté ze samotných aplikací pro platformu Android, které tento obsah dovolují stáhnout a vytvořit z něj hru pro děti. Pro potřeby této práce jsou implementovány variace na známé hry pexeso a puzzle.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with draft and implementation of the project, thanks to which parents can themselves create content of applications for their children. These applications are mostly games which support mental development of preschool children and teach them how to work with touch devices. This project, called Tamaty (note: the name is made from Czech words for Dad, Mom and You), consists of a web framework that allows parents to upload media files at server, create a package, then download the package to Android applications which will make a children game from it. For the purposes of this thesis I've implemented variations on the well-known games pexeso and puzzle.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectNettecs
dc.subjectpexesocs
dc.subjectpuzzlecs
dc.subjectwebový frameworkcs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectrozvoj dětícs
dc.subjecttabletcs
dc.subjectwebcs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectNetteen
dc.subjectpexesoen
dc.subjectpuzzleen
dc.subjectweb frameworken
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectmemoryen
dc.subjectchildren educationen
dc.subjecttableten
dc.subjectweben
dc.titleAndroid aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahucs
dc.title.alternativeAndroid Application for Children with Easy Content Expansionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:11cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78822en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:58:52en
sync.item.modts2021.11.12 21:56:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHerout, Adamcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč se balíky s "obsahem" nazývají tak divně (bez diakritiky a mezer, obr 6.2)? Kartičky pexesa využívají tak sotva 20% herního prostoru (obr 6.3). Nešlo by to jinak? Čím si vysvětlujete, že delší dobu po publikování stále uživatelé nevytvořili žádný stažitelný obsah? Jak hodláte s touto situací naložit do budoucna?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record