Show simple item record

JamVM: An Alternative Java Virtual Machine

dc.contributor.advisorDudka, Vendulacs
dc.contributor.authorKalman, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:18Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:18Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKALMAN, O. JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78819cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56417
dc.description.abstractCílem této práce je srovnání dvou virtuálních strojů Javy a to virtuálního stroje HotSpot a~virtuálního stroje JamVM. Úvodní část práce čtenáře seznamuje s platformou Java, jsou zde také shrnuty obecné vlastnosti a principy funkčnosti všech virtuálních strojů Javy. Na tento teoretický úvod poté navazuje kapitola, ve které jsou srovnány klíčové vlastnosti virtuálních strojů HotSpot a JamVM. Na základě těchto vlastností je poté navržena a popsána sada výkonnostních testů, které byly v rámci této práce implementovány a provedeny. Poslední kapitoly této práce jsou věnovány prezentaci výsledků provedených výkonnostních testů a jejich vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with comparison of two virtual machines, namely HotSpot and JamVM. The first chapters of this thesis contain introduction to Java platform and summarize general properties and principals of Java virtual machine. The next chapters follow on this introduction and compare different properties of HotSpot and JamVM virtual machines. Based on these differences was designed and described set of benchmark tests which was also implemented and performed as practical part of this thesis. Last chapters deals with results of performed benchmark tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJavacs
dc.subjectvirtuální strojcs
dc.subjectinterpretcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectbajt kódcs
dc.subjectvýkonnostní testycs
dc.subjectJavaen
dc.subjectvirtual machineen
dc.subjectinterpreteren
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectbyte codeen
dc.subjectbenchmark testsen
dc.titleJamVM: Alternativní virtuální stroj Javycs
dc.title.alternativeJamVM: An Alternative Java Virtual Machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:11cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78819en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:27en
sync.item.modts2020.06.23 09:59:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vycházel jste při definici testovacích sad z nějakých existujících sad,  konceptů, nebo nástrojů? Příkladem nástroje může být SPECjvm2008 - byl by vhodným kandidátem pro použití nebo jako referenční zdroj? N s. 19 uvádíte, že použití HotSpot-Server je pomalejší než interpretované varianty pro malou velikost pole řazených prvků. Z grafu a tabulek mi tento závěr neplyne - vytvořte a předveďte analýzu této konkrétní situace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record