Show simple item record

Web-Based Application Vulnerability Testing

dc.contributor.advisorKoranda, Karelcs
dc.contributor.authorBendík, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:03:56Z
dc.date.available2015-06-19cs
dc.date.available2020-06-23T07:03:56Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBENDÍK, L. Testování zranitelností webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189492
dc.description.abstractCílem práce je poskytnout přehled nejčastěji se vyskytujících zranitelností webových aplikací a postupy, které se používají při jejich testování. Při každé zranitelnosti je uveden její popis, názornej příklad a způsob zabezpečení aplikace proti ní. V práci jsou dále uvedeny automatické nástroje, které se používají při testování zranitelností webových aplikací. Jako součást práce byla implementována aplikace s vloženými zranitelnostmi, na které je možné podrobit zkoušce teoretické postupy testování, spolu s automatickými nástroji určenými k tomuhle účelu.cs
dc.description.abstractGoal of the thesis is to provide an overview of most common vulnerabilities occurring in web-based applications and methods, which are used for testing them. With each vulnerability there is given a description, example and methods of securing the applications against it. The thesis also introduces automatic tools, which are used for web-based application vulnerability testing. As a part of thesis, there was implemented an web-based application with embedded vulnerabilities. On this application it is possible to put to test the theoretical methods of testing along with automated tools dedicated for this purpose.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectcross-site scriptingcs
dc.subjectcross-site request forgerycs
dc.subjectsession hijackingcs
dc.subjectsession fixationcs
dc.subjectSQL injectioncs
dc.subjectpath traversalcs
dc.subjectslabá heslacs
dc.subjectzranitelnostcs
dc.subjectwebové aplikacecs
dc.subjectpenetrčné testovánícs
dc.subjectautomatizované testovánícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectcross-site scriptingen
dc.subjectcross-site request forgeryen
dc.subjectsession hijackingen
dc.subjectsession fixationen
dc.subjectSQL injectionen
dc.subjectpath traversalen
dc.subjectweak passwordsen
dc.subjectvulnerabilityen
dc.subjectweb applicationsen
dc.subjectpenetration testingen
dc.subjectautomatic testingen
dc.subjectsecurityen
dc.titleTestování zranitelností webových aplikacícs
dc.title.alternativeWeb-Based Application Vulnerability Testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:42cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79874en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:03:55en
sync.item.modts2020.06.23 08:30:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBarabas, Marošcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V práci je uvedené, že webová aplikácia bola vytvorená v spolupráci so študentom Jakubom Vojvodom, ale už nie je uvedené o akú časť práce sa jedná. Prosím o prezentáciu podielu vlastnej práce pred komisiou s jej následným prehodnotením náročnosti riešenia.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record