Show simple item record

Demonstration Application for Mobile Robot

dc.contributor.advisorMaterna, Zdeněkcs
dc.contributor.authorProkopová, Dagmarcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:20Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPROKOPOVÁ, D. Demonstrační aplikace pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79798cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56458
dc.description.abstractPráce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat je do dlaně nedaleko stojícího člověka. Práce se věnuje mimojiné i popisu robotického operačního systému, na jehož základech byla aplikace vytvořena, a popisu simulátoru Gazebo. Dále je detailně rozebrán algoritmus pro detekci tenisového míčku založený na filtraci obrazu na základě barvy a použití Houghovy transformace a princip detekce pomocí kaskády klasifikátorů Haarových příznaků, využitý pro detekci lidské dlaně.cs
dc.description.abstractThis work deals primarily with the design and principles used for the creation of Ball Picker demonstration application for mobile robot TurtleBUT2. The robot controlled by this application is capable of picking up tennis balls spread around and placing them into the hand of a nearby person. Among others, the work describes the robot operating system the application is based on and simulator Gazebo. Also, it provides the detailed analysis of the algorithm for tennis ball detection based on the image color filtration and the usage of Hough transform as well as principles of detection with Haar feature-based cascade classifier used for human hand detection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDemonstrační aplikacecs
dc.subjectPočítačové viděnícs
dc.subjectDetekcecs
dc.subjectMobilní robotcs
dc.subjectManipulátorcs
dc.subjectTenisový míčekcs
dc.subjectROScs
dc.subjectGazebocs
dc.subjectDemonstration applicationen
dc.subjectComputer visionen
dc.subjectDetectionen
dc.subjectMobile Roboten
dc.subjectManipulatoren
dc.subjectTennis ballen
dc.subjectROSen
dc.subjectGazeboen
dc.titleDemonstrační aplikace pro mobilní robotcs
dc.title.alternativeDemonstration Application for Mobile Roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:37cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79798en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:00:20en
sync.item.modts2021.11.12 11:24:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Popište postup výpočtu 3D pozice objektu z obrazových a hloubkových dat v souřadném systému robota. Jaké vyvstaly problémy při přenosu řešení ze simulovaného prostředí do reálného? Jak je navrhujete řešit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record