Show simple item record

Time-Frequency Signal Analysis

dc.contributor.advisorBařina, Davidcs
dc.contributor.authorKubala, Matejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:21Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUBALA, M. Časově-frekvenční analýza signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78672cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56478
dc.description.abstractTato práce se zabývá tématem časově-frekvenční analýzy signálu. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti spracování a spektrální analýzy signálů, speciálně zaměřené na převod z časové oblasti do oblasti frekvenční a naopak. Hlavním zaměřením práce je podrobně vysvětlit a porovnat dvě nejznámější metody, přesneji Fourierovu a vlnkovou transformaci. Výsledky bude možné demonstrovat na implementované aplikaci, která načítá zvukovou nahrávku a určí pomocí uvedených metod frekvenci v zadaném čase.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with explanation of time-frequency signal analysis. Basic definitions and terms of signal processing and spectral analysis will be explained, especially focused on transfer time domain into freqency and inverse. The main objective of thesis is to explain in detail and compare two of the most popular methods, Fourier transform and Wavelet transform. Results will be illustrated on implemented application, which loads sound record and computes frequency in specific time using these methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSignálcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectvlnkacs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectvlnková transformace.cs
dc.subjectSignalen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectwaveleten
dc.subjectFourier transformen
dc.subjectwavelet transform.en
dc.titleČasově-frekvenční analýza signálucs
dc.title.alternativeTime-Frequency Signal Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:47cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78672en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:36en
sync.item.modts2020.06.23 10:18:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Pro které signály je výsledek FFT symetrický (jako na obr. 3.1, 3.2)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record