Show simple item record

Detection of Peer-to-Peer Communication

dc.contributor.advisorBartoš, Václavcs
dc.contributor.authorLetý, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:33:12Z
dc.date.available2018-10-21T17:33:12Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLETÝ, P. Detekce peer-to-peer komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79724cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56521
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje problematice detekce P2P sítí ze síťových toků NetFlow. V teoretické části této práce jsou představeny aktuální techniky pro detekci této komunikace v síti společně s jejich výhodami a nevýhodami. Největší pozornost je věnována klasifikačnímu schématu pana Bashira, které se věnuje detekci protokolu BitTorrent a aplikace Skype z NetFlow záznamů v síti. Na základě tohoto schématu je navržen detekční modul pro modulární systém analýzy síťových dat Nemea vyvíjený organizací Cesnet. V praktické části práce je pak představena implementace tohoto modulu a jsou prezentovány výsledky experimentů nad reálnými daty.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on issues in detection of P2P network from NetFlow. In the theoretical part of this work are introduced actual techniques in detection of this communication in network. There are presented their advantages and disadvantages too. The biggest attention is focused on the classification scheme of Mr. Bashir which deals with a detection of a protocol BitTorrent and a Skype application from Netflow. Following this scheme is designed a detection module for a modular system of a traffic analysis Nemea, developed by Cesnet organization. In the practical part of this work is introduced the implementation of this module. There are also presented results of experiments with real data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNetFlowcs
dc.subjectp2pcs
dc.subjectNemeacs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectmodulcs
dc.subjectBitTorrentcs
dc.subjectSkypecs
dc.subjectNetFlowen
dc.subjectp2pen
dc.subjectNemeaen
dc.subjectdetectionen
dc.subjectmoduleen
dc.subjectBitTorrenten
dc.subjectSkypeen
dc.titleDetekce peer-to-peer komunikacecs
dc.title.alternativeDetection of Peer-to-Peer Communicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:31cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79724en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:58:36en
sync.item.modts2021.11.10 12:24:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKováčik, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Testovali jste paměťovou náročnost modulu při nasazení do reálného provozu? Jak by porostla časová náročnost s přidáním dalších portů do filtru detekce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record