Show simple item record

SAP HANA Platform

dc.contributor.advisorZendulka, Jaroslaven
dc.contributor.authorUhlíř, Michalen
dc.date.accessioned2018-10-21T21:43:38Z
dc.date.available2018-10-21T21:43:38Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationUHLÍŘ, M. Platforma SAP HANA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56525
dc.description.abstractTato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání záznamů z databáze se stávající používanou relační databází MaxDB. Pro účely tohoto testování jsem vytvořil jednoduchou aplikaci v jazyce ABAP, která umožňuje testy provádět a zobrazuje jejich výsledky. Ty jsou shrnuty v poslední kapitole a ukazují SAP HANA jako jednoznačně rychlejší ve vybírání dat, avšak srovnatelnou, či pomalejší při vkládání dat do databáze. Přínos mé práce vidím v shrnutí podstatných změn, které s sebou data uložená v paměti přináší a názorné srovnání rychlosti provedení základních typů dotazů.en
dc.description.abstractThis thesis discusses the in-memory database called SAP HANA. It describes in detail the architecture and new technologies used in this type of database. The next section presents a comparison of speed of the inserting and selecting data from the database with existing relational database MaxDB. For the purposes of this testing I created a simple application in ABAP language, which allows user to perform and display their results. These are summarized in the last chapter and demonstrate SAP HANA as clearly faster during selection of data, but comparable, or slower when inserting data into the database. I see contribution of my work in the summary of significant changes that come with data stored in the main memory and brings comparison of speed of basic types of queries.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSAPen
dc.subjectSAP Hanaen
dc.subjectABAPen
dc.subjectDatabáze pracující v pamětien
dc.subjectVýkonostní testováníen
dc.subjectSlovníkové kódováníen
dc.subjectSAPcs
dc.subjectSAP Hanacs
dc.subjectABAPcs
dc.subjectIn-Memory Databasecs
dc.subjectPerformance testingcs
dc.subjectDictionary encodingcs
dc.titlePlatforma SAP HANAen
dc.title.alternativeSAP HANA Platformcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:42cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:03:24en
sync.item.modts2021.11.10 13:01:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVolf, Tomášen
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Obrázek 4.2 na str. 19 není příliš intuitivní a může vést k nepochopení; vysvětlete názorně celý proces.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record