Show simple item record

Analytical Framework for Facility Management in ArcGIS

dc.contributor.advisorHrubý, Martincs
dc.contributor.authorCupák, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:24Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCUPÁK, M. Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56530
dc.description.abstractTato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé moduly knihovny řeší dílčí problémy při práci s geografickými daty. Lze je také propojovat do větších celků a tak dosáhnout komplexnějších řešení problémů. Centrální koncepce projektu a žurnálovacího systému umožňuje rozšiřitelnost knihovny o nové moduly. Implementovaná sada modulů zpracovává vstupní data dodaná dodavateli a převádí je do struktury geografických dat v ArcGIS. Tento převod dat je v této práci názorně předveden.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with design and implementation of analytical modules library for administration of buildings in ArcGIS geographic information system. Individual modules are implemented in Python and solve sub-problems when working with geographical data. They can be also connected to the larger units and then solve problems with greater complexity. Central concept of project and journaling systems makes library extensible with new modules. Implemented set of modules process input data from supplier and converts them to the structure of geographical data in ArcGIS. This conversion is illustrated in this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManagement podpůrných systémůcs
dc.subjectspráva budovcs
dc.subjectinformační modelování budovcs
dc.subjectpasportcs
dc.subjectgeografický informační systémcs
dc.subjectArcGIScs
dc.subjectžurnálovací systémcs
dc.subjectFacility managementen
dc.subjectbuilding managementen
dc.subjectbuilding information modellingen
dc.subjectgeographic information systemen
dc.subjectArcGISen
dc.subjectjournaling systemen
dc.subjectworkflowen
dc.titleKnihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIScs
dc.title.alternativeAnalytical Framework for Facility Management in ArcGISen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:41cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:41en
sync.item.modts2020.06.23 09:56:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položenou otázku rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste nepoužil regulární výrazy (např ve funkci kontrola_poloh_kodu)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record