Show simple item record

Quantum Dot Cellular Automata Simulation

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorMichálik, Jurajcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:24Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMICHÁLIK, J. Simulace kvantových celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79668cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56535
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje vznik a účel kvantových celulárních automatů (QCA), jejich funkci a fyzikální zhotovení. Popisuje také kvantově celulární buňku a zhotovení jednoduchých obvodů pomocí těchto buněk. Práce obsahuje přehled použitých simulátorů, detailně popisuje simulátor QCAD a příklady odsimulovaných obvodů. QCA jsou analyzovány z pohledu chyb při výrobě, složitosti fyzikálního zhotovení a významu pro moderní elektroniku. Vytvoření základu pro studijní materiál a tvorba příkladů pro základní pochopení principu činnosti kvantových celulárních automatů je její nedílnou součástí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the origin and purpose of quantum cellular automata (QCA), their function and physical construction. It also describes the quantum cellular cell and principles of making simple circuits using these cells. The work contains an overview of available QCA simulators. More attention is given to the QCAD simulator, which has been utilized in the experimental part of this work. QCA are analyzed from the view of errors during fabrication, difficulty of the physical construction and the importance for modern electronics. Elementary study materials and set of examples have also been created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvantové celulární automatycs
dc.subjectkvantový bodcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectkombinační obvodcs
dc.subjectquantum cellular automataen
dc.subjectquantum doten
dc.subjectsimulationen
dc.subjectcombinational circuiten
dc.titleSimulace kvantových celulárních automatůcs
dc.title.alternativeQuantum Dot Cellular Automata Simulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:28cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79668en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:42en
sync.item.modts2020.06.23 10:39:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBidlo, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Můžete vlastními slovy objasnit pojem "tunelový jev"? V čem spočívaly odlišnosti výsledků, zmíněné v kapitole 9, při použití různých simulačních jader? Jak byste dle vlastní zkušenosti hodnotil návrh obvodů založených na kvantových CA ve srovnání s konvenčním návrhem logických sítí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record