Show simple item record

Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition

dc.contributor.advisorHannemann, Mirkoen
dc.contributor.authorBeneš, Karelen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBENEŠ, K. Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56551
dc.description.abstractTato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika naleží do této podmnožiny, i algoritmus převodu. Dále je popsán vlastní nástroj, který tyto postupy implementuje, včetně způsobu zpracování vstupu a výstupu. S použitím toho nástroje byl vytvořen systém rozpoznání řeči pro kokpit letadla. Jsou představeny výsledky ukazující, že systém založený na takto získaném modelu jazyka podává výrazně lepší výkon, než je dosažen při použití obecného modelu.en
dc.description.abstractThis thesis deals with the transformation of Context Free Grammars (CFG) into Weighted Finite State Transducers (WFST). A subset of CFG is chosen, that can be transformed exactly. Both the test of whether a CFG fulfills such condition and the algorithm for the following transformation are presented. A tool has been implemented, which performs both these tasks, also its input and output processing are reported. Using this tool, a speech recognition system for aircraft cockpit control has been built. Results are presented which show, that the system based on the transformed grammar outperforms the system based on general-purpose language model.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjazykový modelen
dc.subjectbezkontextová gramatikaen
dc.subjectváhované konečně stavové převodníkyen
dc.subjectrozpoznávací síťen
dc.subjectautomatické rozpoznávání řečien
dc.subjectLanguage Modelcs
dc.subjectContext Free Grammarcs
dc.subjectWeighted Finite State Transducercs
dc.subjectrecognition networkcs
dc.subjectautomatic speech recognitioncs
dc.titleFinite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognitionen
dc.title.alternativeFinite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognitioncs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:40cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:05:29en
sync.item.modts2020.06.23 09:16:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeGlembek, Ondřejen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: * Jaké typy polookruhů (semiring) se převážně v rozpoznávání řeči používají?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record