Show simple item record

Flight Simulator Based on Jason Multi-Agent System

dc.contributor.advisorSamek, Jancs
dc.contributor.authorPunčochářová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:51Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPUNČOCHÁŘOVÁ, P. Letecký simulátor vytvořený v multi-agentním systému Jason [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79435cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56622
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření 2D leteckého simulátoru s využitím multi-agentního systému Jason a jazyka AgentSpeak. V tomto simulátoru budou letadla reprezentována agenty a jejich chování bude popsáno plány v jazyce AgentSpeak. Pomocí těchto plánů budou agenti demonstrovat různé typy chování jako je detekce a vyhnutí se kolizi, zaujmutí pozice nebo pronásledování. Výsledná aplikace se skládá ze dvou částí - simulačního modulu a uživatelského rozhraní. Simulační modul je jádrem simulátoru a je vytvořen v systému Jason. Uživatelské rozhraní poskytuje možnost řízení simulace a vytváření uživatelských simulačních modelů.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a 2D flight simulator using Jason multi-agent system and AgentSpeak language. In this simulator, the aircrafts will be represented by agents and their behavior will be described by plans implemented in AgentSpeak language. Agents will use these plans to demonstrate different types of behavior such as detection and collision avoidance, the taking of a position or persecution. The final application consists of two parts - the simulation module and the user interface. Simulation module is the core of simulator and it is created in the Jason system. The user interface provides the possibility to control simulations and creating user simulation models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLetecký simulátorcs
dc.subjectmulti-agentní systémycs
dc.subjectJasoncs
dc.subjectAgentSpeakcs
dc.subjectagentcs
dc.subjectFlight simulatoren
dc.subjectmulti-agent systemsen
dc.subjectJasonen
dc.subjectAgentSpeaken
dc.subjectagenten
dc.titleLetecký simulátor vytvořený v multi-agentním systému Jasoncs
dc.title.alternativeFlight Simulator Based on Jason Multi-Agent Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:17cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79435en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:05:42en
sync.item.modts2020.06.23 09:33:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZbořil, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Proč je jedna atomická akce otočení o jeden stupeň? Nebylo by vhodnější volit větší rozsah, nebo zadávat atomickou akci s parametrem úhlu natočení (např. 2krát 10 stupňů a pak 3 stupňe při natočení o 23 stupňů). Jaká je úhlová rychlost otáčení letadel ve Vašem systému? Lze ve vašem systému, nebo předpokládáte rozšíření do budoucna takové, že bude možné volit i požadovanou úhlovou rychlost otáčení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record