Show simple item record

Media Data Processing

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelen
dc.contributor.authorKrča, Michalen
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:29Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:29Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRČA, M. Media Data Processing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56627
dc.description.abstractTato práce popisuje proces tvorby multi-platformního interaktivního systému a demonstruje jeho použitelnost na prototypu aplikace simulující rehabilitaci. Je zde zahrnut SW návrh, 3D programování a produkce animací za použití hloubkového senzoru Kinect. Jádro aplikace bylo vytvořeno v herním enginu Unity 3D a bylo otestováno na Linux Ubuntu, Windows 7, mobilním zařízení Android a Unity Web Playeru. První polovina tohoto dokumentu obsahuje můj průzkum nejmodernějších nástrojů a zdrojů vhodných pro realizaci interaktivní multi-platformní aplikace, pracující s 3D obsahem. Nejprve jsou popsány tři herní enginy (Unity 3D, UDK, Unreal Engine 4), jakožto hlavní vývojová prostředí vhodná k realizaci aplikace. Poté jsou popsány možnosti ukládání dat obecné pro všechny zmíněné enginy - integrovaná úložiště dat, databázové systémy a serializace. Nakonec jsou v práci popsány výhody a nevýhody různých přístupů, jak vytvořit 3D animace. Je zde naznačeno použití 3D softwaru určeného k manuální produkci, ale také různé možnosti snímání pohybu Motion Capture. Druhá část dokumentu popisuje mé zhodnocení informací popsaných v předchozí části a rozhodnutí, které prostředky jsem použil k vytvoření prototypu. Také je zde zkonkretizováno zadání a formulovány základní parametry aplikace. Dále je popsán SW návrh, produkce a zpracování 3D animací a samotná implementace. Nakonec je výsledný prototyp zhodnocen a naznačena rozšíření, které je možné aplikovat v budoucnosti. Co se týče využití samotné aplikace, tato práce předvádí mé nápady, jak mohou být informační technologie využity v oboru fyzioterapie a zdravotnictví obecně. Výsledkem nemělo být nahrazení fyzioterapeutů, nýbrž poskytnutí pomoci jim a jejich pacientům. Tento prototyp je příkladem, který nabízí 3D vizualizaci cvičení a lidského pohybového systému. 3D animace, ukazující, jak by měl být každý cvik správně proveden, mimo jiné, mohou učinit rehabilitace příjemnější a zároveň účinnější.en
dc.description.abstractThis work describes a process of creating a cross-platform interactive system and it demonstrates usability on prototype application that simulates a rehabilitation session. The application includes 3D visualization possibilities - interactive human muscular system and exercises with 3D animations. The work included SW design, 3D programming and production of animations using Kinect sensor. The core of this prototype was created in Unity 3D game engine. It was deployed and tested on Linux Ubuntu, Windows 7, Android mobile device and Unity Web Player. This work as well manifests my ideas how Information Technology can be used in field of physical therapy.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInteraktivní mediální systémyen
dc.subjectUnity 3Den
dc.subject3D programováníen
dc.subject3D animaceen
dc.subjectKinect senzoren
dc.subjectfyzioterapieen
dc.subjectinformační technologie ve zdravotnictvíen
dc.subjectInteractive media systemscs
dc.subjectUnity 3Dcs
dc.subject3D programmingcs
dc.subject3D animationscs
dc.subjectKinect sensorcs
dc.subjectPhysical therapycs
dc.subjectHealthcare Information Technologycs
dc.titleMedia Data Processingen
dc.title.alternativeMedia Data Processingcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:48cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:00:53en
sync.item.modts2020.06.23 10:29:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeIla, Viorela Simonaen
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Motlíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Do you know other similar applications. If yes, what tools they use and why? Can you think about a more elaborate way to evaluate the application? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record