• Prof. Ing. arch. Antonín Kurial 

  Korčáková, Alžběta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Prof. Ing. arch. Antonín Kurial se bezprostředně po druhé světové válce stal prvním novým poválečným profesorem a významným pedagogem brněnské architektonické školy. Tato rozporuplná osobnost se na jedné straně dopustila ...
 • Veřejné prostory a zeleň v suburbiích 

  Křeháčková, Julie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Prudký rozvoj suburbánních částí měst za posledních bezmála 15 let s sebou přinesl i problematiku kvality bydlení v urbanizovaných částech, které zpravidla vznikají rozrůstáním sídel do volné krajiny. Proces stěhování ...
 • Městská dopravní tepna souběžně parkem 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Doprava? nebo Park? Zapotřebí je obojí. Zajímavým fenoménem současné doby se stává skloubení obou těchto městotvorných prvků v jednom místě. V některých městech tak vznikají nové městské parky či veřejné prostory v úseku ...
 • Potenciál vláknových cementových kompozitů v architektuře 

  Velehradský, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Vláknové cementové kompozity (FRCC) se řadí do skupiny vysokohodnotných betonů, které se na přelomu tisíciletí staly nástrojem, který díky svým technologickým vlastnostem umožňuje realizaci nejen konstrukcí subtilnějších, ...
 • Umění ve veřejném prostoru 

  Žáčková, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Veřejné prostory ovlivňují obraz města a jsou jedním z hlavních činitelů určujících charakter, úroveň, kvalitu a atraktivitu městského prostředí. Práce se zaměřuje jednak na současnou podobu a typologii veřejného prostoru ...