Now showing items 1-1 of 1

  • Architekti a text 

    Šimonová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Ve své práci se zabývám textem jako prostředkem ke komunikaci, médiem, které slouží k vysvětlení myšlenek architekta. Text jako autorská či průvodní zpráva je nedílnou součástí návrhu již od jeho prvních fází. Je na osobním ...