Now showing items 1-1 of 1

  • Hlína v současné stavitelské praxi a další perspektivy jejího využití 

    Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Používání hlíny ve stavebnictví není módním výstřelkem bez kořenů, na jižní Moravě byl tento materiál vždy doma. Jeho vývoj byl pouze přerušen a to od konce 19. století do poloviny 20. století. V dnešní době máme na výběr ...