Now showing items 1-1 of 1

  • Umění ve veřejném prostoru 

    Žáčková, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Veřejné prostory ovlivňují obraz města a jsou jedním z hlavních činitelů určujících charakter, úroveň, kvalitu a atraktivitu městského prostředí. Práce se zaměřuje jednak na současnou podobu a typologii veřejného prostoru ...