Now showing items 29-38 of 38

 • Řízení životnosti procesních zařízení v průmyslové praxi 

  Lošák, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na řízení životnosti procesních a energetických zařízení v průmyslové praxi, zejména pak v oblasti parních elektráren. Práce se zaměřuje na časté degradační mechanismy vyskytující se v dané ...
 • Simulační verifikace komplexního technologického projektu 

  Varjan, Matúš
  Doktorská dizertačná práca ako komplexný technologický projekt už v úvode uvádza súhrnný názov Stabilita produkcie. Stabilitu produkcie definuje ako udržanie požadovaných vlastností sústavy za dané časové obdobie. Pod ...
 • Stanovení mechanických vlastností materiálů svarového spoje na základě měření tvrdosti 

  Stodola, Martin
  Práce se zabývá stanovováním mechanických vlastností materiálu na základě provedené instrumentované zkoušky tvrdosti. Podnětem k této práci byla smlouva o výzkumném projektu mezi ÚAM Brno, s.r.o. a společností ČEZ, a.s., ...
 • Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu 

  Schwarzer, Emil
  Teoretická část dizertační práce popisuje ohýbání plechů, zejména s malým poloměrem ohybu a rozdělení deformace a popisuje parametry ohýbaného plechu. Jelikož zkoumané plechy byly ošetřeny kataforézním lakováním je tato ...
 • Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot 

  Kvapil, Jiří
  V poslední době se v průmyslu stále častěji používají numerické simulace k optimalizaci výrobních procesů. Tyto numerické simulace ale potřebují velké množství vstupních parametrů a některé z těchto parametrů nejsou dosud ...
 • Virtuální prototypy hnacích ústrojí 

  Janoušek, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelování komponent hnacího ústrojí těžkého nákladního vozidla. Práce je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá analýzou modálních vlastností vybraných komponent hnacího ústrojí, na ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zemní výměníky tepla - provozní režimy a jejich vliv na mikrobiologická rizika 

  Kolbábek, Antonín
  Předkládaná disertační práce se zabývá zemními výměníky tepla (ZVT) a jejich vlivem na hygienickou kvalitu přiváděného vzduchu a mikrobiální mikroklima v interiéru budov. V teoretické části práce je uveden současný stav ...
 • Zvýšení stability chodu odstředivého kompresoru 

  Růžička, Miroslav
  Odstředivé kompresory s vysokým stlačením jsou používány v malých leteckých turbínových motorech a turbodmychadlech. Při vysokých otáčkách ale mají úzký rozsah stabilní práce a běžně používané kompresory s dozadu zahnutými ...