Now showing items 34-38 of 38

 • Virtuální prototypy hnacích ústrojí 

  Janoušek, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelování komponent hnacího ústrojí těžkého nákladního vozidla. Práce je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá analýzou modálních vlastností vybraných komponent hnacího ústrojí, na ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zemní výměníky tepla - provozní režimy a jejich vliv na mikrobiologická rizika 

  Kolbábek, Antonín
  Předkládaná disertační práce se zabývá zemními výměníky tepla (ZVT) a jejich vlivem na hygienickou kvalitu přiváděného vzduchu a mikrobiální mikroklima v interiéru budov. V teoretické části práce je uveden současný stav ...
 • Zvýšení stability chodu odstředivého kompresoru 

  Růžička, Miroslav
  Odstředivé kompresory s vysokým stlačením jsou používány v malých leteckých turbínových motorech a turbodmychadlech. Při vysokých otáčkách ale mají úzký rozsah stabilní práce a běžně používané kompresory s dozadu zahnutými ...