Now showing items 28-29 of 29

  • Zeleň městského interiéru 

    Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
    Městský interiér zaujímá v urbánním prostředí velmi důležitou pozici. Veřejná prostranství center bývají často prvními místy, které lidé navštíví a tedy i místy jejich prvních dojmů. Upravenost a čistota městského interiéru ...
  • Zhodnocení vojenského památkového dědictví 20. století přístavních měst na pobřeží Atlantiku 

    Kramářová, Šárka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
    Přístavní města na pobřeží Atlantského oceánu vznikala především kvůli výhodné strategické pozici. Díky námořní dopravě, obchodu a průmyslu, se původně malé provinční přístavy rozvinuly v důležitá obchodní a průmyslová ...