Show simple item record

Analysis of air quality around selected energy devices

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorPáll, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:53Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPÁLL, M. Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other95110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56945
dc.description.abstractPráca sa zaoberá analýzou kvality ovzdušia v blízkosti energetických zariadení a hodnotením emisií spôsobovaných energetickými zariadeniami. V práci sú uvedené zákony a právne predpisy, ktoré súvisia s hodnotením kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia. Ďalej je stručne objasnená problematika znečisťovania a znečistenia vonkajšieho ovzdušia a spôsob merania znečisťujúcich látok. Sú klasifikované a charakterizované hlavné znaky klimatických podmienok na pracovisku a ich prípustné limity. Ďalej sú špecifikované priestory v ktorých prebiehala analýza a je uvedený stručný priebeh merania. V ďalších častiach sú uvedené výsledky realizovaných meraní v blízkosti kotla spaľujúceho zemný plyn a kotla spaľujúceho drevnú štiepku. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu výsledkov merania emisií.cs
dc.description.abstractMy thesis deals with analysis of air quality close to power devices and with rating of emissions caused by these devices. In the work there are listed laws and regulations, which relate to the rating of indoor and outdoor air quality. Further, there is a briefly clarified problem of pollution, outdoor air pollution and methods of measurement of pollutants. Main characteristics of workplace climatic conditions and their permissible limits are classified and characterized. Areas where the analysis was done are specified and there is mentioned a brief course of the measurement. In further parts are stated results of measurements done close to the boiler, where natural gas is burned, and a boiler, where wood chips are burned. The last part is dedicated to evaluation of emissions measurement results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectemisiecs
dc.subjectimisiecs
dc.subjectkvalita ovzdušiacs
dc.subjectmikroklimatické podmienkycs
dc.subjectznečisťovanie ovzdušiacs
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectimmissionsen
dc.subjectmicroclimatic conditionsen
dc.titleAnalýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízenícs
dc.title.alternativeAnalysis of air quality around selected energy devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-08-29cs
dcterms.modified2016-08-29-12:47:02cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid95110en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:03:50en
sync.item.modts2020.03.30 13:43:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOndroušek, Luděkcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení. Vedoucí práce ing. Ptáček seznámil komisi s posudky. Student správně odpověděl na otázku vedoucího práce ing. Ptáčka. Ing. Katovský položil doplňující otázku na možnosti porovnání obou zkoumaných kotlů. Student otázku zodpověděl. Doc. Lázničková položila otázku na kritéria, dle kterých student určil, že zkoumané prostory nejsou vhodné pro trvalou činnost v těchto prostorech. Student vysvětlil, že se zabýval jen těmi, které byly překročeny a limity jsou dané normou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record