Show simple item record

Modelling of dynamics systems with multi degrees of freedom

dc.contributor.advisorDušek, Danielcs
dc.contributor.authorOndra, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:19:03Z
dc.date.available2018-10-21T21:19:03Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationONDRA, V. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50660cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5721
dc.description.abstractCílem této práce je pro zadanou dynamickou soustavu s více stupni volnosti sestavit a vyřešit pohybové rovnice. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o dynamických kmitavých soustavách, jejich rozdělení, způsob matematického popisu apod. V další části jsou pro zadanou soustavu hmotných bodů sestaveny rovnice metodou Lagrangeových rovnic druhého druhu. Řešení rovnice ve frekvenční oblasti je provedeno v matematickém systému MAPLE. K určení polohy těles v čase byl využit systém MATLAB. Výsledky řešení jsou grafy amplitudové a frekvenční charakteristiky a graf polohy hmotných bodů v čase. Je provedena diskuse vlivu parametrů soustavy na kmitání. V závěru práce je srovnání analytického řešení s řešením metodou konečných prvků v systému ANSYS.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is for a dynamic system with multiple degrees of freedom to assemble and solve the equations of motion. In the beginning of work are summarized the basic knowledge about the dynamic oscillating systems, their distribution, method of mathematical description etc. In the following part of work are for the given set of particles assembled equations using Lagrange equations of the second kind. The solution of equation is made in mathematical system MAPLE for frequency domain. To determine the position of particles in time was used MATLAB. Research results are graphs of amplitude and frequency characteristics and graph of positions of particles in time. There is discussion on the influence of systems parameters on oscillation. The conclusion is a comparison of analytical solution with the solution of finale elements conclusion in ANSYS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanické kmitánícs
dc.subjectvíce stupňů volnostics
dc.subjectanalytické řešenícs
dc.subjectMechanical oscillationen
dc.subjectmutli degrees of freedomen
dc.subjectanalytic solutionen
dc.titleModelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnostics
dc.title.alternativeModelling of dynamics systems with multi degrees of freedomen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-12:10:09cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50660en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:09:26en
sync.item.modts2021.11.12 15:56:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDonát, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kovařík (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta a další otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record