Show simple item record

Oxidační odolnost gamma-TiAl intermetalických substrátů s ochrannými vrstvami Ti-Al nanesenými technologií studené kinetizace

dc.contributor.authorČížek, Jancs
dc.contributor.authorMan, Ondřejcs
dc.contributor.authorRoupcová, Pavlacs
dc.contributor.authorLoke, Kelvincs
dc.contributor.authorDlouhý, Ivocs
dc.date.accessioned2016-04-03T22:50:29Z
dc.date.available2016-04-03T22:50:29Z
dc.date.issued2015-04-04cs
dc.identifier.citationSurface and Coatings Technology. 2015, vol. 268, issue 4, p. 85-89.en
dc.identifier.issn0257-8972cs
dc.identifier.other110903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57337
dc.description.abstractFour blends of Al powder containing different amounts of Ti were deposited onto Ti-46Al-7Nb substrates as oxidation-protection layers using low-pressure cold spray. The coating morphology and chemical composition were assessed. Optimized heat treatment in protective atmosphere was carried out in order to induce formation of intermetallic phases within the deposits. The specimens were then subjected to 950'C exposure for 100, 250, and 500 hrs and their oxidation performance was monitored using the gravimetric method. It was found that the oxidation rate of the coating-protected specimens was substantially reduced (an increase in the weight gain of 1.37 mg/cm2 after 500 hrs of specimen with Al coating) as compared to their uncoated counterparts (1.21 mg/cm2 after 50 hrs at 900'C). The oxidation rates increased with increasing content of Ti in the coatings. Substantial changes of the coating integrity were recorded after the long-term oxidation testing.en
dc.description.abstractV rámci této studie byly na substráty slitiny Ti-46Al-7Nb pomocí nízkotlaké technologie kinetického nanášení deponovány čtyři antikorozní vrstvy Al obsahující různá množství Ti. Byla stanovena morfologie a chemické složení vzniklých nástřiků a posléze bylo provedeno optimalizované žíhání vzorků v ochranné atmosféře s cílem tvorby intermetalických fází v nástřicích. Hlavní část studie byla poté dlouhodobá tepelná zátěžová zkouška při 950'C (trvání 100, 250 a 500 hodin), při které byla sledována oxidační odolnost gravimetrickou metodou. Bylo zjištěno, že u depozicí vrstev došlo u vzorků k významnému snížení rychlosti oxidace (nárůst hmotnosti 1.37 mg/cm2 po 500 hod u vzorků s nástřikem Al) ve srovnání s původními, nepovlakovanými vzorky (1.21 mg/cm2 po pouhých 50 hod při 900'C). Rychlost oxidace se se zvyšujícím se obsahem Ti zrychlovala. Po tomto zatěžování rovněž došlo k zásadnímu porušení integrity nástřiků.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent85-89cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofSurface and Coatings Technologycs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897214011360cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectcold sprayen
dc.subjectoxidation protectionen
dc.subjectTiAlen
dc.subjectintermetallicsen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectstudené kinetické nanášení
dc.subjectoxidační ochrana
dc.subjectTiAl
dc.subjectintermetalika
dc.subjecttepelné zpracování
dc.titleOxidation Performance of Cold Spray Ti-Al Barrier Coated gamma-TiAl Intermetallic Substratesen
dc.title.alternativeOxidační odolnost gamma-TiAl intermetalických substrátů s ochrannými vrstvami Ti-Al nanesenými technologií studené kinetizacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
sync.item.dbidVAV-110903en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:26en
sync.item.modts2019.05.18 00:35:51en
eprints.grantNumberinfo:eu-repo/grantAgreement/MSM/LO/LO1202cs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume268cs
dc.identifier.doi10.1016/j.surfcoat.2014.12.004cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0257-8972/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International